Skólaráð

Við skólann starfar skólaráð skv. reglugerð um skólaráð við grunnskóla. Skólaráð er samráðs­vettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og er ráðið skipað níu fulltrúum skólasamfélagsins. Hlutverk þess er að vera umsagnaraðili um starfsáætlanir skólans. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun skólans og kemur að mótun sérkenna hans. Skólaráð skal fá til umsagnar allar áætlanir skólans. Skólaráð fundar að jafnaði mánaðarlega. Hér má sjá Starfsreglur skólaráðs.

Í skólaráði veturinn 2023-2024 sitja ásamt skólastjóra:

a)      Tveir fulltrúar kennara, kosnir á kennarafundi: Þyrey Hlífarsdóttir (seinna  ár) og Birgitta Sveinsdóttir. Til vara: Íris Olga Lúðvíksdóttir.

b)      Einn fulltrúi annars starfsfólks, kosinn á starfsmannafundi: Sólrún Jóna Ásgeirsdóttir (fyrra ár). Til vara: Helga Þorbjörg Hjálmarsdóttir.

c)      Tveir fulltrúar foreldra, kosnir á aðalfundi skv. starfsreglum foreldrafélags: Guðríður Björk Magnúsdóttir  og Sigrún Eva Helgadóttir .

d)     Tveir fulltrúar nemenda, kosnir skv. starfsreglum nemendafélags: Halldór Stefánsson (Iðunn Kolka Gísladóttir til vara)  og  Arnar Freyr Brynjarsson (Bríet Bergdís Stefánsdóttir til vara).

e)      Skólaráð velur sjálft einn fulltrúa grenndarsamfélags: Gunnar Sigurðsson.

 Varamenn geta tekið sæti í skólaráði á einstökum fundum í forföllum aðalmanns. Varamaður tekur fast sæti við varanleg forföll. Fulltrúi í skólaráði missir hæfi sitt til setu í ráðinu ef tengsl hans við skólann rofna.

Fundargerðir skólaráðs: