Skólaráð

  • Við skólann starfar skólaráð skv. reglugerð um skólaráð við grunnskóla. Skólaráð er samráðs­vettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og er ráðið skipað níu fulltrúum skólasamfélagsins. Hlutverk þess er að vera umsagnaraðili um starfsáætlanir skólans. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun skólans og kemur að mótun sérkenna hans. Skólaráð skal fá til umsagnar allar áætlanir skólans. Skólaráð fundar að jafnaði mánaðarlega. Hér má sjá Starfsreglur skólaráðs.

Í skólaráði veturinn 2020-2021 sitja ásamt skólastjóra:

a)      Tveir fulltrúar kennara, kosnir á kennarafundi: Trostan Agnarsson og Sara Gísladóttir. Til vara er Þyrey Hlífarsdóttir.

b)      Einn fulltrúi annars starfsfólks, kosinn á starfsmannafundi: Sif Káradóttir. Til vara: Helga Þorbjörg Hjálmarsdóttir

c)      Tveir fulltrúar foreldra, kosnir á aðalfundi skv. starfsreglum foreldrafélags: Laufey Haraldsdóttir og Gunnhildur Gísladóttir. Til vara: Helga Sjöfn Helgadóttir.

d)     Tveir fulltrúar nemenda, kosnir skv. starfsreglum nemendafélags: Kristinn Örn Guðmundsson og Lydía Einarsdóttir.

e)      Skólaráð velur sjálft einn fulltrúa grenndarsamfélags: Ragnhildur Jónsdóttir.

 Varamenn geta tekið sæti í skólaráði á einstökum fundum í forföllum aðalmanns. Varamaður tekur fast sæti við varanleg forföll. Fulltrúi í skólaráði missir hæfi sitt til setu í ráðinu ef tengsl hans við skólann rofna.

Fundargerðir skólaráðs: