Lög Foreldrafélags Varmahlíðarskóla

Lög Foreldrafélags Varmahlíðarskóla

 1. gr.
Félagið heitir Foreldrafélag Varmahlíðarskóla.

 2. gr.
Aðsetur félagsins er í Varmahlíðarskóla, Skagafirði.

3. gr.
Tilgangur félagsins er að hlúa að starfi skólans, vinna að aukinni velferð nemenda og efla tengsl milli heimila og skólans.

 4. gr.
Félagar eru allir foreldrar nemenda í skólanum á hverjum tíma. Einnig forráðamenn þeirra nemenda skólans sem vistaðir eru í skólahverfinu.

 5. gr.
Stjórn félagsins skipa 3 einstaklingar og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til tveggja ára í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum1.

 6. gr.
Félagið skal tilnefna fulltrúa í Skólaráð Varmahlíðarskóla í samræmi við lög nr. 91/2008.

 7. gr.
Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok september ár hvert og skal hann boðaður með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:
a) Skýrsla stjórnar.
b) Reikningar (ef einhver fjármálaumsýsla er í félaginu).
c) Skýrsla fulltrúa félagsins í Skólaráði.
d) Kosning í stjórn.
e) Tilnefning (kjör) fulltrúa í Skólaráð til tveggja ára í senn.
f) Ákvörðun árgjalds.
g) Önnur mál.

 8. gr.
Einstakir félagsmenn eða stjórn foreldrafélagsins hefur ekki það hlutverk að hafa afskipti af ágreiningsmálum eða samskiptavandamálum sem upp kunna að koma í innra starfi skólans. Um meðferð slíkra mála fer samkvæmt gildandi lögum.

 9. gr.
Ákvörðun um slit á félaginu verður tekin á aðalfundi með einföldum meirihluta og renna þá eigur þess til Varmahlíðarskóla.


1 Eftir fyrsta árið gengur einn úr stjórninni og annar kosinn í hans stað sem situr í tvö ár, ári síðar fara hinir tveir úr stjórninni og aðrir kosnir í þeirra stað sem sitja til tveggja ára. Varamenn kosnir á tveggja ára fresti.