Sjálfsmat

Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga ber öllum grunnskólum að framkvæma kerfisbundið sjálfsmat.

Með sjálfsmatinu fer fram víðtæk gagnaöflun um skólastarfið. Árangur skólans í einstökum þáttum er metinn þar sem markmið skólans eru lögð til grundvallar sem viðmið. Í matsferlinu eru sterkir og veikir þættir skólastarfsins dregnir fram. Leitað er leiða til að viðhalda sterku þáttunum og efla þá enn frekar. Brugðist er við veikum þáttum með því að setja fram þróunaráætlun sem felur í sér umbætur á viðkomandi þætti í skólastarfinu. Þannig á sjálfsmatið ætíð að stuðla að umbótum í skólastarfi. Tilgangur þess er fyrst og fremst sá að gera góðan skóla betri. Sjálfsmat skóla er því leið til að miðla þekkingu á skólastarfinu og er liður í þróun og vexti hvers skóla.

Sjálfsmatsskýrsla júní 2020

Sjálfsmatsskýrsla júní 2019

Sjálfsmatsskýrsla júní 2018

Vorskýrsla 2018

Sjálfsmatsskýrsla 2014

 Sjálfsmatsskýrsla júní 2013

Sjálfsmatsskýrsla júní 2012

Sjálfsmatsskýrsla júní 2011

Sjálfsmatsskýrsla júní 2010

Sjálfsmatsskýrsla júní 2009

Sjálfsmatsskýrsla júní 2008

Sjálfsmatsskýrsla júní 2007