Skólanámskrá almennur hluti

Skólanámskrá Varmahlíðarskóla er í stöðugri vinnslu og uppfærslu. Skólanámskráin verður betrumbætt og köflum fjölgað hér fyrir neðan miðað við framvindu:   

1. Stefna og sýn Varmahlíðarskóla

2. Grunnþættir náms og skipulag kennslu

3. Stoðþjónusta

4. Skólareglur Varmahlíðarskóla

     - Viðmið um myndatökur og myndbirtingar

     - Samþykki vegna ljósmynda barna

5. Starfsfólk

6. Samstarf

     - Um sveitadaga að vori í Varmahlíðarskóla

7. Stjórnun og rekstur

8. Aðbúnaður og öryggi

9. Áætlanir

- Áfallaáætlun

- Eineltisáætlun Olweusar

- Jafnréttisáætlun

- Móttaka nýrra nemenda

- Rýmingaráætlun

- Viðbragðsáætlun inflúensu