Fyrirlestur um netmál frá SAFT

Hér fylgir lýsing á fyrirlestrinum sem verður fyrir foreldra þann 27.febrúar kl. 20 í Varmahlíðarskóla 

Stafrænt uppeldi


Í fræðslunni er farið yfir hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að stafrænu uppeldi, hvernig hægt er
að skapa jákvætt umhverfi þegar kemur að miðlanotkun, mikilvægi þess að skapa traust og samtal
milli barna og foreldra og hvernig foreldrar geta hjálpað börnum sínum á sem bestan máta með
netnotkun og -hegðun. Foreldrar fá verkfæri til að efla þetta hlutverk sitt og hvernig á að bregðast
við erfiðum eða óþægilegum aðstæðum sem upp koma á netinu.
Fræðslunni er skipt upp í eftirfarandi kafla:
- Jákvæð miðlanotkun: Hér er farið yfir hvaða jákvæðu myndir miðlanotkun hefur og
hvernig foreldrar geta ýtt undir jákvæða notkun og góðar netvenjur barna sinna.
- Breytingar og áhrif netsins á börn: Netnotkun barna er skoðuð, frá fyrstu skrefum og
fram á unglingsaldur. Rætt er um reglur og ramma og hvaða áhrif netnotkun getur
haft á börn. Birtingarmyndir nethegðunar eru skoðaðar, hættur, áhyggjur, kvíði og
farið er yfir nýjustu rannsóknir á netnotkun barna á Íslandi.
- Foreldrar sem fyrirmyndir: Skoðað verður hvernig foreldrar geta verið fyrirmyndir
fyrir börn sín þegar kemur að tækja- og netnotkun, farið yfir nethegðun og friðhelgi
einkalífs.
- Að tala saman: Hér verður farið yfir mikilvægi samræðunnar og hvernig skapa á
traust milli foreldra og barna til að geta rætt það sem gerist á netinu. Einnig er fjallað
um hvernig foreldrar barna í hóp geta rætt saman um það sem er að gerast í hópnum
varðandi netnotkun.
- Hjálp í erfiðum aðstæðum: Hér fá foreldrar verkfæri ef börnin þeirra lenda í
einhverju erfiðu og óþægilegu á netinu, hvað skal gera og hvernig á að vinna með
þær aðstæður sem skapast.
Fræðslan er lifandi samtal við foreldra og geta þeir spurt spurninga og komið með
vangaveltur á meðan á fræðslunni stendur.
Tímalengd: 1 klst.
Markmið: Markmið fræðslunnar er að efla foreldra í uppeldishlutverki sínu og hjálpa þeim
að ýta undir jákvæða netnotkun barna sinna. Markmiðið er einnig að gefa foreldrum
tækifæri til að ræða sín á milli um netnotkun í hópnum.