Námsáætlanir 7. bekkjar

Kennsluáætlun Námsmarkmið
   
 íslenska íslenska
upplýsingatækni upplýsingatækni

danska
enska 
heimilisfræði
stærðfræði
íþróttir 
myndmennt
líffræði
samfélagsfræði
smíðar
textíl

samfélagsgreinar - val

 

danska
enska 
heimilisfræði
stærðfræði
íþróttir
myndmennt
náttúrufræði
samfélagsfræði
smíðar
textíl

tónmennt